Tecnologia


iPronics

Fotònica programable per a processament i xarxes

Jobs in Photonics

El portal de feines del mon de la fotònica

Multiple

MULTIPLE millora la fabricació amb solucions de monitorització rendibles i impulsades per IA

Prometheus

El lloc web d'una plataforma integrada per al processament fotònic quàntic i neuromòrfic