Teknologi


iPronics

Programmerbar fotonik för bearbetning och nätverk

Multiple

MULTIPLE förbättrar tillverkningen med kostnadseffektiva, AI-drivna övervakningslösningar

Mirphab

Mirphab utvecklar högkvalitativa, miniatyriserade optiska moduler med hjälp av avancerade lasrar, detektorer och fotonisk teknik