Mentors in Photonics

Se hemsidan

Andra projekt

iPronics

Programmerbar fotonik för bearbetning och nätverk

Jobs in Photonics

Jobbportalen för fotonikens värld

Mirphab

Mirphab utvecklar högkvalitativa, miniatyriserade optiska moduler med hjälp av avancerade lasrar, detektorer och fotonisk teknik

Multiple

MULTIPLE förbättrar tillverkningen med kostnadseffektiva, AI-drivna övervakningslösningar

Prometheus

Webbplatsen för en integrerad plattform för kvant- och neuromorf fotonisk bearbetning

Kit Digital

'Kit Digital' är ett initiativ från Spaniens regering, vars mål är att subventionera implementeringen av digitala lösningar som finns tillgängliga på marknaden för att uppnå betydande framsteg i nivån av digital mognad.
Be om din Kit Digital
Programa Kit Digital